Bosan dengan sakit, semangat untuk sihat !

Bosan dengan sakit, semangat untuk sihat !

Berani ambil risiko !

Berani ambil risiko !

Perjalanan masih diteruskan...

Perjalanan masih diteruskan...